İnsan Kaynakları

Kar-el Demir Tel - İnsan Kaynakları

Şirketimizin “Dünyada Söz Sahibi, Sektörün Öncüsü ” olma hedefine ulaşmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere katkıda bulunacak nitelikte insan kaynağının Kar-el 'e kazandırılması, kişisel ve mesleki açıdan geliştirilmesi ve değerlerimize bağlı aidiyetin sürdürülmesi İnsan Kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Açık iletişimi, takım çalışmasını, kişisel ve mesleki gelişimi hedef alan uygulamalarla çağdaş İnsan Kaynakları yapılanmamızda temel misyonumuz; Şirketimiz ve çalışanlarımızın hedef ve beklentilerini, şirket etik anlayışı dahilinde uyumlu hale getirerek, etkin, verimli ve motive çalışan bir organizasyonla şirket vizyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Rekabetçi insan gücü ile tüm paydaşları dengeli memnun edecek bir İnsan Kaynakları sistemine sahip olma İnsan Kaynakları vizyonumuz çerçevesinde insanı var olan en değerli varlığımız olarak kabul eden, bölümlerin, çalışanların ve çalışan ailelerinin el üstünde tutulduğu bir İnsan Kaynakları Yönetimi sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda;

  • İnsan kaynağı sağlama sürecinde zengin ve kaliteli bir aday veri tabanı oluşturarak şirket ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte işgücüne hızlı erişim sağlayabilmek,
  • Konusunda yetkin, motivasyonu yüksek, yenilikçi ve değişimlere açık çalışan profilinin yüksek potansiyel/kalitede tutulmasını sağlamak,
  • İşe alım, ücretlendirme, performans, kariyer, yetenek yönetimi ve eğitim gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde sistemsel ve süreç bazlı bir yaklaşım ile alt yapı oluşturmak ve geliştirmek,
  • Piyasa koşullarının üzerinde şartlar ve sosyal imkanlar sağlayarak tercih edilebilir işyeri iklimi oluşturmak,
  • Şirket hedeflerine ulaşma yolunda etkin iletişim, yaratıcılık ve yenilikçilik ortamı sağlayarak insan kaynağını yönlendirmek ve yönetmek,
  • Sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi desteklemek amacıyla sistemli teknik eğitimlerin yanında çeşitli kişisel gelişim programları sağlayarak mesleki ve kişisel gelişimi sağlamak,
  • ARGE-Teknoloji stratejileri paralelinde insan kaynağının yetkinliğini artırmak yönünde gelişim programları oluşturmak,
  • Etkin İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları ile çevrili bir çalışma ortamı sağlamak, temel stratejilerimizdendir.
  • Şirket içi kutlamalar, spor turnuvaları (futbol, dart, masa tenisi, langırt ,vb.) tüm Kar-el Ailesi'nin katılımına açık etkinlikler düzenler.
  • Bunların yanında çalışanlarımız Kar-el Ruhunu Yaz, Bahar Şenlikleri gibi kutlamalar ve etkinliklerle en üst düzeyde tutar.

Ürünlerimizle ilgili detaylı
bilgi almak için